Bildiri Gönder

Kongre Kaydı İçin Sisteme Giriş Yapmalısınız.

BİLDİRİ GÖNDER Butonundan Sisteme Giriş Yaparak Bildirili veya Bildirisiz Katılım Seçenekleriyle Konferans Kaydınızı Tamamlayabilirsiniz.

Konferansa Davet

 


 

Bildiri Kitabına Erişmek İçin Tıklayınız.

 


 

İlk kez 1927 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nda kendine özgü bir çalışma alanı olarak ortaya çıkan işletme ve yönetim tarihi uzun bir geçmişe sahiptir. 1960’lı yıllarda farklı bakış açılarına dayalı olarak hızla gelişen bu bilim alanı kurumsal tarih incelemelerinden girişimcilik örneklerine, yönetim ve örgüt kuramlarının evriminden örgütlerin sosyal, ekonomik ve politik çevreyle olan ilişkilerine dek geniş bir konu yelpazesine yayılmış ve pek çok önemli eserin içinde yer aldığı geniş bir literatür üretilmiştir. Günümüzde ise "Academy of Management"ın ana ilgi konularından biri olarak kabul edilen işletmecilik ve yönetim tarihine giderek artan bir ilgi duyulmaktadır. 1994 yılında kurulan "European Business History Association" (EBHA)'nın yirmi yılı aşkın bir süredir Avrupa’da işletme ve yönetim alanının gelişimine ilgi duyan araştırmacıları ortak bir platformda buluşturan kongreler düzenlemesi, farklı ülkelerde bu alanda çalışan akademisyenleri de özendirmiş ve bir araya getirmiştir.

Söz konusu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de bu konuya duyulan heyecan ve motivasyonla ilk konferans İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin 50. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 9 Nisan 2018 tarihinde “İşletme ve Yönetim Tarihi Konferansı” adıyla düzenlenmiştir. İkinci konferans ise Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ev sahipliğinde Marmara Üniversitesi'nin Tarihi Yarımada'daki tarihi Sultanahmet Yerleşkesi'nde 22 Mart 2019 tarihinde “II. İşletme Tarihi Konferansı” adıyla gerçekleştirilmiştir. III. İşletme Tarihi Konferansı online olarak 24 Eylül 2020 tarihinde, IV. İşletme Tarihi Konferansı online olarak 15 Ekim 2021 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde ve V. İşletme Tarihi Konferansı ise online olarak 10 Aralık 2022 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Bu konferanslar alana ilgi duyan ve çalışmalar yürüten birçok araştırmacıyı bir araya getirmiş ve ilgiyle izlenmiştir. Konferansımız, farklı üniversitelerden başta Yönetim ve Organizasyon olmak üzere çeşitli alanlarda çalışan araştırmacıların katılımı ile İşletme Tarihi alanının Türkiye’deki seyrine katkı sağlayan bir bilimsel etkinliğe bürünmüştür.  Artık gelenekselleşmiş olan konferansımızın altıncısı için alana ilgi duyan tüm araştırmacıları Ekim ayında Çanakkale'ye bekliyoruz.  

Danışma ve Düzenleme Kurulu Adına

Doç. Dr. Yener Pazarcık

Konferans Dönem Başkanı ve Danışma Kurulu Üyesi

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderim Son Tarihi

07 Eylül 2023 tarihi saat 23:59' a kadar bildiri gönderimi yapabilirsiniz.

Sonuç Açıklama Tarihi

Kabul Edilen Bildiriler 11 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Konferans Tarihi

Konferans 6 Ekim 2023 tarihinde Çanakkale'de Gerçekleştirilecektir.